Bezpieczne kasowanie danych - PRO BYTE Realizujemy Twoje projekty
W końcu zbliża sie uruchomienie sklepu internetowego
Pojawiły się nowe stawki i rabaty w cenniku usług
Pro Byte Inteli czyli pakiet analiz dla systemu Comarch CDNXL
Pro Byte Windykator czyli automatyczne powiadamianie klientów o nadchodzących płatnosciach
a w trakcie prac:- program do łaczenia bibliotek i pliku wykonalnego w jeden plik exe (dla .NET 4.0)
"i organizator pracy - harmonogram, terminarz, kalendarz...
Bezpowrotne niszczenie danych, kasowanie dysków, nośników wymiennych
Dlaczego należy bezpiecznie kasować dane i pliki? Dlaczego należy je zamazywać?

Zamazywanie pliku jest ważne w przypadku dbania o poufność bądź bezpieczeństwo. Usunięcie pliku przez użycie standardowej funkcji kasującej systemu operacyjnego nie usuwa całkowicie pliku. Zwykle standardowa funkcja kasująca usuwa plik przez oznaczenie zajmowanego przez niego miejsca jako wolny i uaktualnienie metadanych systemu plików, pozostawiając nietkniętą faktyczną zawartość pliku na fizycznym nośniku danych. Gdy system plików jest nadal wykorzystywany może dojść w końcu do sytuacji w której to miejsce zostanie przypisane innym plikom i nadpisane. Jednakże jeżeli system plików nie był intensywnie używany od czasu usunięcia pliku, istnieje duża szansa na odzyskanie go w całości, bądź częściowo przez narzędzia do odzyskiwania danych.

Niektórzy naukowcy wskazują na teoretyczną możliwość odzyskania danych z nośników magnetycznych, jak twardy dysk, nawet w przypadku gdy dane znajdujące się na nim zostały nadpisane jednokrotnie - dotyczy to jednak starszych dysków (o pojemności 200MB i mniejszej) w których głowice kierowane są za pomocą silnika krokowego. Mechanizm ten nie jest zbyt dokładny i powoduje, że część danych po nadpisaniu może być możliwa do odczytania poprzez ślady magnetyczne na krawędziach sektorów. Inną możliwością jest obrazowanie domen magnetycznych i obliczanie na podstawie histerezy magnetycznej prawdopodobieństwa wystąpienia danego zapisu przed nadpisaniem. W przypadku takich dysków i dyskietek dopiero wielokrotne nadpisanie zapobiega takiej możliwości. Cały czas trwa dyskusja dotycząca nowoczesnych dysków, które ze względu na inny system pozycjonowania głowic, rozmieszczenia znaczników sektorów po całym dysku oraz bardzo dużą gęstość zapisu,różnią sie od starszych konstrukcji, niektórzy zakładają że, nawet jednokrotne nadpisanie danych uniemożliwia ich odzyskanie.

Pamiętać nalezy, iż szczególnie przedsiębiorcy zobligowani są prawem do zachowania poufności danych osobowych,więc bezpowrotne usuwanie danych jest bardzo ważne w przypadku sprzedaży/ likwidacji starego sprzętu, a jego nie wykonywanie jest poważnym naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych lub tajemnicy biznesowej.

Przepisy regulujące prawem postępowanie z danycmi to m.in.: Ustawa o Ochronie danych osobowych, Ustawa o Ochronie informacji niejawnych, Ustawa o Rachunkowości, a także szereg wytycznych organów rządowych i innych

Prosze zwrócić uwagę iż nawet używając specjalistycznego oprogramowania do kasowania pojedynczych plików nie można nigdy mieć 100% pewności bezpowrotnego usunięcia danych. Taką pewność można jedynie uzyskać poprzez bezpowrotne zniszczenie danych z całego nośnika , bądź też fizyczne zniszczenie samego nośnika

Zapewniamy Państwu te 100% pewność, bez fizycznego niszczenia nośnika, co umożliwia jego sprzedaż, likwidację itp.

Udostępniamy również własny program pozwalający bezpiecznie i bezpowrotnie usunać dane, pozwalający wybrać jedną z wielu metod kasowania danych, do pobrania tutaj

W procesie niszczenia danych, wykorzystujemy metody właściwe dla danego sprzetu
Metoda Gutmanna

Opracowany przez Petera Gutmanna oraz Colina Plumb, wykorzystuje nadpisywanie danych 35 seriami wzorców. Wzorce nadpisywania zostały wybrane przy założeniu, że użytkownik nie zna zasady kodowania informacji wykorzystywanej przez dysk twardy. W związku z tym algorytm opisuje wzorce zaprojektowane dla trzech różnych typów dysku. Użytkownik, który wie, jaki typ dysku posiada, może wybrać tylko te wzorce, które są mu potrzebne. Większość wzorców wchodzących w skład algorytmu została zaprojektowanych do wymazywania danych dysków starszych, stosujących metody MFM/RLE do zapisywania danych. Współczesne urządzenia nie wykorzystują już tych metod, co powoduje, że wiele wzorców stosowanych w algorytmie jest bezużyteczna.

Metoda Schneiera

Metoda Schneinera jest algorytmem wykorzystywanym do trwałego usuwania danych, stosowany dla bezpieczeństwa. Wynaleziony przez B. Schneiera, składający się z 7 przebiegów. W pierwszym występuje nadpisanie "zerami", w drugim "jedynkami", natomiast w pozostałych pięciu przypadkowo wygenerowanymi kodami. Metoda ta znalazła zastosowanie w znacznie mniejszej liczbie programów niż metoda Gutmanna.

DoD 5220.22-M

Algorytm trwałego zamazywania danych DoD 5220.22-M(8-306./E i 8-306./E, C i E) zatwierdzony przez Amerykański Departament Obrony (Departament of Defence – DoD). często używa sie innej nazwy NISPOM (National Industrial Security Program)

VSITR

VSITR (niem. Verschlusssachen-IT-Richtlinien) – niemiecki algorytm trwałego zamazywania danych wykorzystujący do tego siedem cykli nadpisywania danych. W pierwszym, trzecim i piątym cyklu wypełnia się dane wzorcami 0x00, a w drugim, czwartym i szóstym 0xFF, natomiast w ostatnim 0xAA

własny algorytm (ProByte)

Nasz własny algorytm nadpisuje wybrane partie plików (obligatoryjnie 1kb z początku i końca pliku), nadpisuje wartością 0 losowe fragmenty pliku, a następnie cały plik nadpisywany jest wartością 1, w kolejnych przebiegach wykorzystywany jest generator liczb pseudolosowych.

Ceny są ustalane indywidualnie (w zalezności od ilosci danych do zniszczenia oraz rodzaju nośnika)
Oczywiście wystawiamy protokoły zniszczenia danych (dla firm).
Wszelkie prawa zastrzeżone, probyte.pl